TARIEF

TARIEF

Wij werken op basis van een uurtarief. Mijn uurtarief bedraagt € 250,00 ex BTW. In geval van mediation, deelt u samen het uurtarief.

Wij berekenen geen afzonderlijk percentage aan kantoorkosten. Kosten aan derden zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten GBA uittreksels, etc. worden doorbelast. Kosten voor deskundigen zoals accountants, fiscalisten, notarissen, makelaars, worden niet dan na instemming met u gemaakt. Deze kosten belasten wij door.

De kosten van rechtsbijstand met betrekking tot het familierecht kunnen niet als zakelijke kosten worden doorbelast aan een onderneming.

De kosten voor onze werkzaamheden die betrekking hebben op het verkrijgen van partneralimentatie kunnen aan de zijde van de alimentatiegerechtigde als aftrekpost opgegeven worden in box 1 bij de aangifte voor de inkomstenbelasting.

Advocatenkantoor A. Streefkerk neemt geen zaken aan op basis van de door de staat gefinancierde rechtshulp, de zogenaamde “toevoeging”. Of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u terugvinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org

Er wordt maandelijks gedeclareerd, uiteraard vergezeld van een urenspecificatie.

Hoeveel de behandeling van een zaak in totaliteit gaat kosten, valt op voorhand moeilijk in te schatten. Een en ander is afhankelijk van de problematiek die speelt zowel op het persoonlijke als ook het financiele vlak.