ECHTSCHEIDING  

 ECHTSCHEIDING  

Als je uit elkaar gaat, komt er heel wat op je af. Niet alleen persoonlijk, maar ook financieel. Je moet van alles regelen en juist nu staat je hoofd daar waarschijnlijk helemaal niet naar. Een scheiding is voor alle betrokkenen enorm ingrijpend. 

In deze moeilijke periode sta ik je graag met raad en daad bij. Ik help je niet alleen door middel van juridisch advies rondom je scheiding, maar ben ook jouw vraagbaak tijdens het hele proces (en zelfs daarna). Jouw belang en het belang van de kinderen staat bij mij voorop. Je hoeft het niet alleen te doen!

MEDIATION

Wat is mediation?
Met mediation (bemiddeling) lossen jullie het probleem zelf in onderling overleg op. Jullie worden daarbij begeleid door een onafhankelijke mediator. In een aantal gesprekken proberen jullie tot overeenstemming te komen over alles wat rondom jullie scheiding geregeld moet worden. 

Door mediation komen heftige emoties vaak tot bedaren en ontstaat er wederzijds begrip en vertrouwen. Mediation biedt de beste kans om een echtscheiding in harmonie en redelijkheid af te wikkelen.

Wat is de rol van een mediator?
Als mediator begeleid ik jou en je partner bij dit proces; niet alleen op juridisch en financieel gebied, maar ik besteed ook aandacht aan de emotionele aspecten. Ik stel me op als ‘neutrale derde’ en houd de belangen van jullie allebei in het oog. Samen met jullie denk ik na over welke oplossingen het best aansluiten bij jullie wensen en belangen.

Wat zijn de voordelen van mediation?
• Je houdt alles in eigen hand, in tegenstelling tot een echtscheiding op tegenspraak, waarbij de rechter het laatste woord heeft.
• Mediation draagt bij aan het behoud van de onderlinge verhoudingen en dat heeft ook een positief effect op de kinderen.
• Je kunt maatwerkafspraken maken en creatieve (niet-juridische) regelingen treffen.
• Je bereikt vaak snel resultaat.
• Een mediator werkt voor jullie allebei; dat bespaart kosten.
• Ook na de scheiding kun je bij een mediator terecht, bijvoorbeeld als jullie na verloop van tijd een andere zorgregeling voor de kinderen willen.

COLLABORATIVE DIVORCE

Wat is collaborative divorce?
Als mediation niet mogelijk is, kan collaborative divorce (een overlegscheiding) een alternatief zijn. Vooral als er grote verschillen zijn tussen jou en je partner in kennis en/of emoties of als je moeite hebt om voor je eigen belang op te komen. Bij collaborative divorce worden jullie allebei bijgestaan door een eigen advocaat. Daarnaast is er een coach die het scheidingsproces begeleidt en indien nodig de emoties in goede banen leidt. Met een overlegscheiding kun je toch tot gezamenlijke afspraken komen en een procedure vermijden.

Wat is de rol van een collaborative divorce lawyer?
Als collaborative divorce lawyer ben ik jouw eigen juridische ondersteuner. Samen met jou, je partner en zijn of haar advocaat vormen we het basisteam. Ook de coach maakt deel uit van het team. Indien gewenst kunnen jullie nog andere externen toevoegen aan het team, zoals een accountant, fiscalist of pensioendeskundige.

Wat zijn de voordelen van collaborative divorce?
 Net als bij mediation houd je alles in eigen hand, in tegenstelling tot een echtscheiding op tegenspraak, waarbij de rechter het laatste woord heeft.
 Collaborative divorce draagt bij aan het behoud van de onderlinge verhoudingen, wat ook een positief effect heeft op de kinderen.
 Je kunt maatwerkafspraken maken en creatieve (niet-juridische) regelingen treffen.
• Overlegscheidingsadvocaten werken mét elkaar in plaats van tegen elkaar. Zo kunnen ze de beste regelingen treffen voor jou en je partner.
• Dankzij de korte lijnen kan het proces vlot verlopen. Dat bespaart kosten, tijd en voorkomt escalatie.

Echtscheiding op tegenspraak
Komen jullie er samen niet uit, of het nu gaat om een echtscheiding, een ontbinding van een geregistreerd partnerschap of een einde samenleving, dan is een juridische procedure helaas onvermijdelijk. Bij deze zogenaamde ‘(echt)scheiding op tegenspraak’ worden jij en je partner ieder door jullie eigen advocaat bijgestaan en worden jullie geschilpunten voorgelegd aan de rechter. Dit wel nadat overleg tussen advocaten niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.

Vechtscheiding voorkomen
Als advocaat streef ik altijd naar een win-winsituatie voor beide partijen en doe ik mijn uiterste best een ‘vechtscheiding’ te voorkomen. Goed onderling overleg met jouw partner en diens advocaat is daarvoor een vereiste en kan een boel ellende voorkomen. Vaak blijkt het dan toch mogelijk om tot afspraken te komen waarin zowel jij als je partner zich kunnen vinden, zonder dat je daarvoor naar de rechter moet stappen.

Toch lukt het niet altijd om tot overeenstemming te komen.
Soms lopen de emoties te hoog op en kunnen ex-partners niet meer met elkaar praten. In dat geval wordt een beslissing van de rechter gevraagd. Zo’n echtscheidingsprocedure op tegenspraak kan soms heel lang duren en leidt er helaas vaak toe dat jullie onderlinge verhoudingen nog verder verslechteren, waarmee de echtscheiding kan ontaarden in een vechtscheiding. Een situatie die niet alleen schadelijk is voor jullie tweeën, maar ook voor jullie eventuele kinderen. Reden genoeg dus om een vechtscheiding zoveel mogelijk te voorkomen!

Echtscheidingsadvocaat
Wanneer je niet wilt of kunt kiezen voor mediaton of collaborative divorce, kan ik als echtscheidingsadvocaat jouw belangen behartigen. Neem gerust contact met mij op om alle mogelijkheden te bespreken!